Extra steg/poäng

Med funktionen ”Gemensamma aktiviteter” är det möjligt att tagga andra tävlingsdeltagare, och när dessa som blivit taggade loggar in har de möjligheten att bekräfta att de varit med. När alla deltagare bekräftat delas de extra stegen (stegtävling) eller poängen (aktivitetsutmaning) ut.

Varje extra deltagare ger 10% extra steg/poäng. Detta innebär att 4 deltagarna i en promenad på 30 minuter, som i aktivitetsutmaningen ger 30 poäng, får 9 extra poäng.

Bjud in till gemensamma aktiviteter

På tävlingssidan är det enkelt att skapa inbjudningar till gemensamma aktiviteter som antingen kan visas för alla i tävlingen eller bara för det egna laget.

Det är sedan enkelt för tävlingsdeltagarna att klicka på ”Jag hänger på” och ens namn visas i en lista med anmälda deltagare.

Vanliga frågor

Kan man ändra procentsatsen så att gemensamma aktiviteter ger mer eller mindre än 10%

Ja, det är möjligt.

Om man är många deltagare, kan man få fler steg/poäng än vad själva aktiviteten gav?

Nej, om en t.ex. en aktivitet ger 4000 steg kan man max få 4000 extra steg.

Kostar det något extra?

Nej, funktionen kostar inget extra utan ingår både i stegtävlingen och aktivitetsutmaningen.

Kan man välja om funktionen ska vara med?

Ja, ”Gemensamma aktiviteter” är en valbar funktion. Meddela oss innan tävlingsstart om den ska vara aktiverad eller inte.

Välkomna att höra av er om ni har några frågor om denna eller andra funktioner!

Kontakt

Peppa varandra på arbetsplatsen så att den där löprundan på lunchen eller spinningspasset verkligen blir av!