skip to Main Content

Stegtävlingar och aktivitetsutmaningar för ert företag

Vi hjälper ert företag att komma igång och få en friskare personal. Stegtävlingar och aktivitetsutmaningar är ett populärt sätt att motivera er personal, och genom tävlingen är det många som fortsätter att motionera mer än tidigare även efter att tävlingen är slut.

Det är roligt, enkelt och alla kan vara med. Starta er friskvårdstävling redan idag!

Stegtävling

Tävla med stegräknare, vilka kommer i mål först?

I den klassiska stegtävlingen räknar man antalet steg man går varje dag och tävlar genom att gå en sträcka mellan två orter.

Ni väljer om ni vill använda stegräknare som läggs i fickan eller om ni föredrar att använda telefonen genom en stegräknings-app.

Aktivitetsutmaning

Klarar du 30 minuter aktivitet per dag?

Folkhälsoinstitutet rekomenderar 30 min aktivitet per dag. I aktivitetsutmaningen är detta målet!

Alla aktiviteter värderas lika, en minut aktivitet ger 1 poäng vilket ger en enkel och rättvis utmaning där alla motiveras att klara målet. Tävla mot de andra eller också utmana sig själv.

Varför Wellstep?

Alla kan vara med

Wellstep är utvecklat för att alla ska kunna vara med oavsett vana av datorer, internet och mobiler.

Ger bra uppfattning om egna hälsan

Tävlingen ger en tydlig och enkel bild av hur mycket man rör på sig.

Det är roligt!

Tävlingen är ett roligt sätt att komma igång och tävla tillsammans med kollegorna.

Mobil eller dator?

Du kan registrera dina steg och aktiviteter både via dator eller mobiltelefon.

Lätt att hinna med

Tävlingen tar inte mycket tid varken för deltagare eller administratörer.

Stärker sammanhållningen

Med en aktivitetstävling stärks sammanhållningen på arbetsplaten.

Nu kan ni köra en stegtävling utan att behöva köpa stegräknare. Genom att koppla Wellstep till appen Pacer synkas automatiskt stegen till Wellstep varje gång appen öppnas. Enkelt och smidigt!

Beställ er stegtävling redan idag!

pacer_logo_blue

Så här tycker våra deltagare

Nya vanor

Har du motionerat mer än vanligt under tävlingen?

Ökad motion

Kommer du fortsätta att motionera mer än tidigare efter tävlingen?

Bättre hälsa

Upplever du att tävlingen påverkat din hälsa positivt?

Bättre arbetsplats

Tycker du att arbetsplatsen påverkats positivt av tävlingen?

Mindre sjuk

Upplever du att du varit mindre sjuk under tävlingen?

Fler tävlingar

Tycker du att arbetsplatsen ska anordna fler tävlingar?

Nu även med konditionstest!
Nu även med konditionstest!
Back To Top